GÖR SKILLNAD OCH

ÖKA AFFÄRSNYTTAN

BIZ CONSULTING SWEDEN OCH PARTNERS ÄR EN NISCHLEVERANTÖR

MED MÅNGÅRIG ERFARENHET AV OLIKA BRANSCHER OCH AFFÄRSOMRÅDEN.

 

VÅR AFFÄRSIDÉ ÄR ATT ERBJUDA VÅRA KUNDER DE MEST EFFEKTIVASTE LÖSNINGARNA KRING ENKLA OCH KOMPETENSKRÄVANDE TJÄNSTER BÅDE INOM PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR PÅ ETT KOSTNADSEFFEKTIVT SÄTT.

SÄLJCHEF/SÄLJARE ATT HYRA

BIZ Consulting erbjuder kvalificerade säljinsatser och säljuppdrag till olika

företag och branscher inom:

 

• Teknisk försäljning till fastighetsbolag

• Teknisk försäljning till butiker och lager

• Redovisningstjänster

• Juridiska tjänster (kompanjonsavtal)

• Utbildningsinsatser/personlig utveckling

• Städtjänster, miljöförbättringar

• Tryckeritjänster  (digital/bokbinderi)

• Reklam och marknadsföringstjänster

PREPARANDUTBILDNING

BIZ Consulting erbjuder jobbsökareutbildning till arbetssökande både externt och internt, fackliga organisationer, rekryteringsföretag, privata företag, omställningsuppdrag inklusive  coachning.

 

 

Mellan två jobb/nystart/omstart

• CV – utbildning

• Säljbrev

• Sälj- och presentationsteknik

• Intervjuträning

• Referensvård

• Telefonteknik

• Klädkoder

• Validering

• Affärskoder

• Betygsvärdering och dess koder

 

AFFÄRSMANNASKAP

Vi tränar och utvecklar er affärsorganisation och medarbetare för att nå era strategiska mål. Syftet med våra insatser är att öka försäljningen, lönsamheten och affärsnyttan. Våra program för utveckling av affärsmannaskap anpassas med olika fokus beroende på målgrupp. Vi tillför bestående resultatutveckling i er affärsverksamhet på individ och gruppnivå.

 

 

Vi utbildar enligt DISK - modellen

• SPIN - metoden

• SPUN -  metoden

• EFN - metoden

AFFÄRSMÄKLARE/FÖRVALTNING

LÄRLING

Vi erbjuder kvalificerade mäklartjänster och fastighetsförvaltning.

 

• Försäljning och köp av bolag

• Försäljning och köp av kommersiella

  fastigheter

• Värdering av fastigheter och rörelser

• Mäklartjänster

• Förvaltningsuppdrag

• Uthyrning av lager och kontor

• Samarbete med banker och jurister.

STYRELSEINSATSER

BIZ Consulting erbjuder mångårig vana av styrelsearbete till:

 

• Företagarföreningar

• Ideella organisationer

• Bolag

PRAKTIKJOBB

BIZ Consulting erbjuder presumtiva upparbetade praktikplatser till både arbetssökande och skolelever. Vi har specialiserat oss på följande områden.

 

• Praktikplatser enligt ELBD – metoden

• Studentutbildning – hur man finner praktikplatser

  som genererar anställning

• Swedbank Unga jobb - Praktikbanken

• Ungdomspraktik till skolelever

BIZ Consulting erbjuder etablerade utbildningsföretag och potentiella företag upparbetade lärlingsplatser i olika branscher och befattningar.

 

• Kartläggning

• Mentorskap

BEMANNING/REKRYTERING

BIZ Consulting  är en nischleverantör inom bemannings- och rekryteringstjänster till olika uppgifter och områden. Vår affärside är att erbjuda de mest effektiva lösningarna för tillfällig och fast bemanning av både enkla och kompetenskrävande tjänster för privat och offentlig sektor i samarbete med Resurskonsulterna AB och Jobtip services. Vi handhar även omställning- och övertalighetsfrågor.

 

• Vi har lång erfarenhet av rekrytering inom olika områden.

• Vi har ett brett nätverk med många kandidater.

• Alla genomgår en omfattande kvalitetssäkring innan de

   presenteras för våra kunder.

• Intervjuer och referenskontroller innefattar både

   yrkeskunskap och personliga egenskaper.

• Innehar giltigt försäkringsansvar

• Introduktion på plats

5

STARKA SKÄL

ATT ANLITA OSS

• Ökad säljkraft

• Ökad lönsamhet

• Ökad konkurrenskraft

• Ökad kundtillfredstillställelse

• Ökad styrelsekraft

Övre Husargatan 24   |   413 14 Göteborg   |  0723–04 01 52 eller 0738–100 255  |  info@bizconsulting.se